INDI, Sprog i Mesoamerika 1 (E21)

Kursusindhold

Sprog i Mesoamerika A har som formål at introducere de studerende til fagdisciplinen lingvistik, herunder studiet af sprog generelt og i Mesoamerika, sprogtypologi, samt synkron og diakron sprogbeskrivelse. Specifikt vil studerende arbejde med historisk lingvistiske metoder på udvalgte sprog.

Engelsk titel

Mesoamerican Languages 1

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

 

Målbeskrivelse

BA 2021-studieordning:
Sprog i Mesoamerika 1 (aktivitetskode HINB00471E)

Holdundervisning

Campbell, Lyle (2013) Historical Linguistics: An Introduction (3. udgave). Edinburgh University Press, Edinburgh

Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Indskrevne på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2019) eller BA-tilvalgsuddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2019)

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5