INDI, Skrift i Mesoamerika 2 (F22)

Kursusindhold

Kurset fokuserer på at styrke kendskabet til epigrafiens grundlæggende principper samt læsning, analyse, oversættelse og fortolkning af lette glyffiske tekster. En del af kurset vil bestå af gruppearbejde og analyse af glyffiske tekster

Engelsk titel

Writing in Mesoamerica 2

Uddannelse

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2021

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2021-studieordning:
Skrift i Mesoamerika 2 (aktivitetskode HINB00751E)

BA 2019-studieordning:
Skrift i Mesoamerika (aktivitetskode HINB00711E)

 

Undervisningsform: holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. i form af oplæg)

Grundteksterne vil være Michael D. Coe & Mark Van Stone, Reading the Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2001) og den senest opdaterede workshophåndbog fra den Europæiske Maya Konference. Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5