INDI, Det vestlige Mesoamerika (F22)

Kursusindhold

Kurset vil forme sig som en gennemgang af det centralmexicanske højlands historie fra Teotihuacan, den epiklassiske periode, og frem til det tidlige og sen postklassiske periode. Vi vil se på kontinuitet, opbrud og kontakten til det øvrige Mesoamerika.

Engelsk titel

Western Mesoamerica

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen på indianske sprog og kulturer, 2019 

Fagstudieordning Bachelortilvalg på indianske sprog og kulturer, 2019 

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Det vestlige Mesoamerika (aktivitetskode HINB00701E)

BA 2019-tilvalgsordning:
Det vestlige Mesoamerika (aktivtetstkode HINB10181E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende (f.eks. i form af oplæg)

Det kan anbefales før semesterstart at anskaffe sig: Frances Berdan: Aztec Archaeology and Ethnohistory (Cambridge University Press, Cambridge, 2014) samt Goeroge L. Cowgill: Ancient Teotihuacan: Early Urbanism in Central Mexico (Cambridge University Press, Cambridge, 2015). Et antal artikler og kapitler vil desuden være tilgængelige på Absalon

Indskrevne på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer (2019) eller BA-tilvalgsstudieordningen i Indianske sprog og kulturer (2019)

Mundtlig
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5