INDI, Det mesoamerikanske kulturområde (E21)

Kursusindhold

Kurset er en bred introduktion til Mesoamerikas ca. 3500-årige historie, fra fremkomsten af de første befolkninger i den arkaiske periode, til de større bysamfund i den præklassiske periode, og frem til den spanske invasion i 1500-tallet. Kurset lægger desuden stor vægt på, at introducere de studerende for de mange forskellige kulturer former for kildemateriale der er til rådighed.

Engelsk titel

The Mesoamerican Culture Area

Uddannelse

Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i indianske sprog og kulturer 2021

Fagstudieordning for bacheloruddannelsen i Indianske sprog og kulturer, 2019

Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Indianske Sprog og Kulturer, 2019

Målbeskrivelse

BA 2021-studieordning:
Det Mesoomerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB00481E)

BA 2019-studieordning:
Det Mesoomerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB00651E)

BA tilvalg 2019-studieordning:
Det mesoamerikanske kulturområde (aktivitetskode HINB10151E)

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende

Coe, Michael D., Rex Koontz og Javier Urcid (2019) Mexico – from the Olmecs to the Aztecs (8. udgave). Thames & Hudson, London, samt

Toby Evans, Susan (2013) Ancient Mexico & Central America: Archaeology and Culture History, (3. Udgave). Thames & Hudson, London

Indskrevet på BA-uddannelsen i Indianske sprog og kulturer / optaget som tilvalgsstuderende

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5