LIN/INDO; Germansk sproghistorie

Kursusindhold

I kurset sættes fokus på de særtræk, der karakteriserer den germanske sproggren i forhold til det urindoeuropæiske udgangspunkt. Du får en forståelse af de germanske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) historie, især illustreret ved gotisk - dels bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog, dels fremad i forhold til de moderne germanske sprog, eksempelvis dansk. Der er desuden et element af oversættelse, og du lærer at oversætte sprogprøver fra gotisk suppleret med et eller flere andre oldgermanske sprog og analysere dem synkront og diakront.

Engelsk titel

History of the Germanic Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2019-ordningen (Lingvistik)
2018-ordningen (Lingvistik)
2017-ordningen (Lingvistik og Indoeuropæisk)

BA-tilvalg:
2019-ordningen (Indoeuropæisk)

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Hvis kurset tages som BA-tilvalg på Indoeuropæisk 2019-ordningen, er der dog intern censur.

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5