INDO; Græsk og latinsk sproghistorie

Kursusindhold

Gennem kurset opnår du et basalt kendskab til arkaisk latin og homerisk græsk og bliver i stand til at benytte materiale fra disse sprog i ræsonnementer angående rekonstruktion af det indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste overlevering af de vigtigste af de øvrige indoeuropæiske sprog.

Engelsk titel

History of the Greek and Latin Languages

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde er:
 

BA-tilvalg:

2019-ordningen

 

Du finder studieordningen her.

Holdundervisning med forelæsninger, hjemmeopgaver og studenterdeltagelse i form af bl.a. mundtlige fremlæggelser, evt. understøttet af diverse e-læringsformer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Total
  • 412,5