LIN/INDO; Indoeuropæisk fonologi og morfologi

Kursusindhold

Kurset giver en viden om og forståelse af de centrale indoeuropæiske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) udvikling fra grundsproget til de ældste overleveringsperioder. Du lærer om fonologiske særtræk og den morfologiske struktur i de vigtigste sproggrene, og du træner evnen til analysere afgrænsede og enkle eksempler og sortere information og uddrage mønstre og tendenser ud fra fonologiske og morfologiske data fra grundsproget eller de vigtigste indoeuropæiske enkeltsprog.

Engelsk titel

Indo-European Phonology and Morphology

Uddannelse

Lingvistik med specialisering i indoeuropæisk

Målbeskrivelse

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelsen i Lingvistik:

2019-ordningen

2018-ordningen


Bacheloruddannelsen i Indoeuropæisk:

2017-ordningen


BA-tilvalg i Indoeuropæisk:

2019-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her.

Holdundervisning

Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HIEB0001FU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Uden for skemastruktur
Kapacitet
35
Studienævn
Studienævnet for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende institut
 • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Birgit Anette Rasmussen (Olsen)   (3-71707e4f77847c3d7a843d737a)
 • Benedicte Nielsen Whitehead   (6-767b75867780527a877f407d8740767d)
 • Adam Hyllested   (2-6f764e76837b3c79833c7279)
Gemt den 05-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students