MIS, Hindi propædeutik 3 (E21)

Kursusindhold

The students learn how to communicate at an intermediate level (B1). Grammatically, the course focuses on lexical morphology and complex syntax.

A part of the course introduces Urdu. Students learn how to read and write and how to use the Urdu style. A theoretical part of the course is on methods of translation.

Engelsk titel

Hindi propaedeutic 3

Uddannelse

Udbydes efter:

  • Fagstudieordning Bacheloruddannelsen i moderne Indien og sydasienstudier 2019
Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Hindi propædeutik 3 (fagelementkode HIAÆ00221E)

Kommunikativ sprogundervisning, oversættelse og tekstanalyse

Lægges i Absalon før semesterstart

Man kan ikke tage propædeutik for sproget alene. Tager du propædeutik i forbindelse med tilvalg, så er du altså bundet til hele studiemønstret (45 ECTS), som propædeutikken er en forberedelse til.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 328,5
  • Total
  • 412,5