Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021

Kursusindhold

Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

De obligatoriske fagelementer består af:
- Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03871E / 15 ECTS]
- Område E: Mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK03881E / 15 ECTS]
- Område D: historisk fagdidaktik [Eksamen: HHIK03851E / 15 ECTS] 
- hertil kommer hovedfag på 75 ECTS
[OBSFor studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS-point = Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår]

* Område B: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03871E / 15 ECTS]
HIS 83. A Global History of the First World War
HIS 83. Blod og ingen kærlighed. Dynastiske strategier og idéer i den Europæiske middelalder
 ÅU HIS 83. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa
Blanketnavn: Historie: Omr B (sidefag), efterår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes det andet kursus som 2. prioritet [ÅU kurset, hvor undervisningen er skemalagt kl. 17-21, indgår ikke som tvungen 2. prioritet (ingen betaling for indskrevne studerende)]. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Område E: mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK03881E / 15 ECTS]
HIS 88. American Exceptionalism
Blanketnavn: Historie: Omr E (sidefag), efterår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Område D: historisk fagdidaktik [Eksamen: HHIK03851E / 15 ECTS]
HIS 85. Område D
Blanketnavn: Historie: Omr D (sidefag), efterår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

---

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS-point = Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår

* Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion + Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår
HIS 81. Migration og død - befolkningshistorie i 1800-tallets Danmark og Dataanalyse som historisk metode
HIS 81. Det borgerlige Danmark, 1920-2020
Blanketnavn: Historie: Omr A og redskaber (30 ECTS), efterår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding betragtes det andet "Omr A og redskaber" kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

Engelsk titel

Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021

Uddannelse

Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021

Lektionskatalog

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • Total
  • 1