Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2021

Kursusindhold

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2021
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

---

De obligatoriske fagelementer består af:
- Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion og Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS] udbydes kun i efterår
- Område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
- Område C: Historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS]
- Speciale [Eksamen: HHIK03861E / 30 ECTS]
- hertil kommer kandidattilvalg på 30 ECTS

---

* Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion + Metodiske og analytiske redskaber [Eksamen: HHIK03811E + HHIK03821E / 30 ECTS]
OBS: udbydes kun i efterår
- HIS 81. Migration og død - befolkningshistorie i 1800-tallets Danmark og Dataanalyse som historisk metode
- HIS 81. Det borgerlige Danmark, 1920-2020
Blanketnavn: Historie: Omr A og redskaber (30 ECTS), efterår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding betragtes det andet "Omr A og redskaber" kursus som 2. prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Område B: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse [Eksamen: HHIK03831E / 15 ECTS]
- HIS 83. A Global History of the First World War
- HIS 83. Blod og ingen kærlighed. Dynastiske strategier og idéer i den Europæiske middelalder
- ÅU HIS 83. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa
Blanketnavn: Historie: Omr B, efterår 2021
Ordinær tilmelding:
Ved tilmelding skal der vælges to "Omr B" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes det andet kursus som 2. prioritet [ÅU kurset, hvor undervisningen er skemalagt kl. 17-21, indgår ikke som tvungen 2. prioritet (ingen betaling for indskrevne studerende)]. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Område C: historisk område med projektplanlægning [Eksamen: HHIK03841E / 15 ECTS] er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester
HIS 84. Område C (specialeforberedende)
BEMÆRK:
Prøverne i område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E), metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E) og område B: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03831E) skal være bestået eller tilmeldt, før den studerende må aflægge prøven i område C: historisk område med projektplanlægning (HHIK03841E).
Blanketnavn: Historie: Omr C, efterår 2021
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

---

Mulighed for enkeltstående kandidattilvalg på eget fag:

* Historiens brug [Eksamen: HHIK13001E / 15 ECTS]
OBS: udbydes kun i forår.

* Område E: mundtlig fremstilling og debat [Eksamen: HHIK13881E / 15 ECTS]
HIS 88. American Exceptionalism
Blanketnavn: KA-tilvalg på SAXO for KA-studerende (studieordning 2019 og frem) efterår 2021
Ordinær tilmeldingsperiode:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser, kan der i tilmeldingsperioden ringes på hverdage kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen.

* Udvidet projektorienteret forløb [Eksamen: HHIK13011E / 30 ECTS]
HIS 01. Udvidet projektorienteret forløb
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2021

Uddannelse

Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2021

Lektionskatalog

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • Total
  • 1

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIKE2111U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Christian Thorup   (9-6a6f797b6f76797c77476f7c7435727c356b72)
Gemt den 29-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students