Aflyst HIS 00. Historiens brug - AFLYST

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog forår 2022

AFLYST - HIS 00. Historiens brug - AFLYST

Perioden fra Christian IV til Struensee rummer en serie traditionelle danmarkshistoriske highlights, der er blevet brugt og formidlet på mange måder gennem tiden. Christian IV er næsten den eneste konge, alle danskere kan forbinde et eller andet med, oftest noget positivt eller menneskeligt interessant (diverse damer og knas i parforholdet). Svenskekrigene var og er stærkt underholdende og leder op til enevældens indførelse 1660, men hvad skal man mene om den historisk og politisk? 1600-tallet var også hekseprocessernes store tid, og her mødes kvindehistorie og museal oplevelsesøkonomi, men hvad er det egentlig, der kan og bør formidles? Med Holberg begynder oplysningstiden, men er det en oplysning, vi gider høre om? Skulle man ikke hellere relancere Christian VI, der ikke førte krig, ikke bedrev sexchikane og sørgede for at bønderbørnene (også pigerne) kom i skole? Men hvad stiller vi så op med hans religiøsitet og sociale fobi? Og er det overhovedet muligt at formidle et andet billede af Struensee end det, alle kender fra "En kongelig affære"? Alt dette og meget mere skal vi dykke ned i på grundlag af solide historiske værker, spændende kilder og stimulerende teoretisk litteratur om erindringssteder, historiebrug og skiftende tiders historikerroller. Hvem vil ikke være en "public historian"? Hvor præcis vi lægger tyngdepunktet, afhænger også af jeres ønsker, men oplæg og diskussion er I tvangsindlagt til, for erindringshistorie og historiebrug er altid en slagmark!

Engelsk titel

HIS 00. Historiens brug - AFLYST

Uddannelse

Historie
Historiens brug (HHIK13001E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

Der vil blive udarbejdet et kompendium med kilder og teoretisk litteratur, men som grundlag for det historiefaglige anføres følgende værker, som (desværre uden billeder) er tilgængelige på lex.dk:

- Benito Scocozza: Ved afgrundens rand (Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bind 8). København, 1989.
- Ole Feldbæk: Den lange fred 1700-1800 (Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bind 9). København, 1990.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5