HIS 88. American Exceptionalism

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021
eller
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2021
eller
Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 88. American Exceptionalism
I 1929 skulle lederen af det amerikanske kommunistparti forklare den sovjetiske leder Stalin, hvorfor det mest udviklede industriland ikke havde en stærk revolutionær bevægelse. Hans argument var, at USA på mange måder adskilte sig fra resten af den udviklede verden – Amerika stod udenfor historien. Lige siden har spørgsmålet – er Amerika anderledes? – været debateret ivrigt, og det er kursets formål at give en indføring i det omfangsrige emne. Det vil ske på tre niveauer: 1) Ideen om Amerika som exceptionel i form af myter, forestillinger og narrativer, som går helt tilbage til puritanerne, og som i dag udgør en central del af den amerikanske identitet, selvopfattelse og civilreligion; 2) den amerikanske historiografi, hvor historikere som Frederick Jackson Turner og Louis Hartz har argumenteret for en særlig amerikansk udvikling, mens andre har understreget transnationale træk; og 3) undersøgelser af enkelte områder (Hvorfor er der ingen socialisme i USA? Den exceptionelle amerikanske religiøse udvikling, den svage statsmagt, osv.) Spørgsmålet giver også anledning til nogle teoretiske overvejelser: Er ideen om en fælles amerikansk kultur en konstruktion og findes der flere? Hvad er det ’normale’ – Europa eller Amerika? Eller er alle lande forskellige og dermed exceptionelle? Efter kurset burde deltagerne besidde et overblik over de væsentlige træk ved det amerikanske samfund og dets historie.

Engelsk titel

HIS 88. American Exceptionalism

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Område E: mundtlig fremstilling og debat (HHIK13881E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

- Seymour Martin Lipset: American Exceptionalism. A Double-Edged Sword .1998.
- Seymour Martin Lipset & Gary Marks: It Didn’t Happen Here. Why Socialism Failed in the United States. 2000.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Se studieordningen

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5