HIS 85. Område D

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, to-faglig, lektionskatalog efterår 2021
eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021 

HIS 85. Område D

Global turismehistorie
Turisme voksede gennem det 20. århundrede til en af verdens største eksportindustrier. De fleste mennesker har i dag erfaring med turisme, enten som turister eller som vært for turister. Efter et pandemisk år med begrænset mobilitet undersøger dette historiedidaktiske område turismens historie i et globalt perspektiv.

Kurset behandler turismens fremvækst i takt med den økonomiske og teknologiske udvikling fra 1700-tallet til i dag. Vi skal studere adlens dannelsesrejser, 1800-tallets borgerlige rejsekultur, og 1900-tallets demokratisering af turismen med ferielovgivning og lavprisrejser. I undervisningen undersøger vi hvordan turismens vilkår har ændret sig i takt med tekniske, økonomiske, politiske og kulturelle forandringer, og vi diskuterer hvordan turismen har påvirket individer og samfunds syn på sig selv og omverden.

Kurset kombinerer en introduktion til sociologiske teorier om turisme med globale perspektiver på turismens historie, f.eks. ved at fokusere på Inkaruinerne Machu Picchus udvikling til global turistattraktion og verdenskulturarv. Kurset vil løbende inddrage digitale kilder og metoder til at analysere og formidle turismens historie. Ligeledes vil vi sideløbende arbejde historiedidaktisk med emnet i relation til gymnasieundervisningens vilkår.

Engelsk titel

HIS 85. Område D

Uddannelse

Historie
Område D: historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie [gymnasierettet profil], 2019-ordningen]

Område D: Historisk fagdidaktik (HHIK03851E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

- Eric Zuelow: A History of Modern Tourism. Macmillan, 2015.
- Mark Rice: Making Machu Picchu: The Politics of Tourism in Twentieth-Century Peru. University of North Carolina Press, 2018.

Den øvrige litteratur meddeles ved kursets start.

Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Tilvalg (undervisningskompetence til gymnasiet)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5