Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

Kursusindhold

Historie, BA, lektionskatalog forår 2022
Skemaoplysninger fremgår af skemalinks fra kursusbeskrivelserne.

2. semester
* Arkiv og museum med håndskriftlæsning (område 2) [Eksamen: HHIB00631E / 15 ECTS]
- HIS 63. Københavnernes historie 1700-1850 / HG Hold 1
- HIS 63. Demokrati og aktivisme i Danmark 1901-1940 / HG Hold 2
- HIS 63. Klostre og byer. Hverdag i Danmark mellem ca. 1400 og 1600 / HG Hold 3
- HIS 63. Fra besættelse til blokpolitik. Danmarks overgang fra besat land til medlem af NATO 1943-1961 / HG Hold 4
Tilmelding:
Blanketnavn: Historie, BA, 2.semester: Område 2, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 2" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Område 2 styrer holdplacering på Historiografi og globalhistorie [=HG]. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
* Historiografi og globalhistorie [=HG] [Eksamen: HHIB00641E / 15 ECTS]
HIS 64. Historiografi og globalhistorie
Tilmelding:
Studerende med studiestart i efteråret 2021 tilmeldes administrativt inden der åbnes for den Ordinære tilmelding i Selvbetjeningen. Hvis der ikke er prioriteret Område 2 kurser i den ordinære tilmelding, foretages administrativ afmelding af HG. Område 2 styrer holdplacering på HG.
Øvrige studerende: "løse" tilmeldinger foretages i Eftertilmeldingsperioden kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.

4. semester
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) [Eksamen: HHIB00671E / 15 ECTS]
- HIS 67. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland
- HIS 67. Dyr og monstre i middelalderen
- HIS 67. Verdensriger: universelle imperier, kosmiske herskere og kosmopolitiske eliter - et globalt perspektiv på verdenshistorien før den europæiske kolonialisme
- HIS 67. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa
- HIS 67. Tycho Brahe og 1500-tallets kultur- og videnskabshistorie
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: Område 4, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "Område 4" kurser i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige kurser som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Historisk kulturanalyse og videnskabsteori [=HKV] [Eksamen: HHIB00681E / 15 ECTS]
HIS 68. Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Blanketnavn: Historie, BA, 4.semester: HKV, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Vælg tre "HKV"-hold i prioriteret rækkefølge. Ved færre prioriteringer opfattes øvrige "HKV"-hold som 2. eller 3.prioritet. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på hold med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

6. semester
Bachelorprojekt [Eksamen: HHIB00691E / 15 ECTS]
HIS 69. Bachelorprojekt 
Blanketnavn: Historie, BA, 6.semester: Bachelorprojekt, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen. Hvis der opstår problemer med tilmelding til Historiekurser kan der i tilmeldingsperioden hentes hjælp kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
---

Mulighed for Bachelortilvalg på eget fag, 6. semester:
* Historisk tilvalgsområde 1 [Eksamen: HHIB10211E / 15 ECTS]
- HIS 83. Rumlighed, mikrohistorie og livet på landet i 1700-tallets Danmark
- HIS 83. The League of Nations: international organization, international politics and internationalism, 1850s-1950s
- HIS 83. Liberale, konservative og kampen om den amerikanske Højesteret, 1920-2020
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset; i så fald foregår tilmelding kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

* Historisk tilvalgsområde 2 [Eksamen: HHIB10221E / 15 ECTS]
- HIS 88. Brexit, devolution, afkolonisering og arven efter det britiske Imperium til debat
- ÅU HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000 [ingen betaling for indskrevne studerende]
Blanketnavn: Historie: Internt BA-tilvalg, forår 2022
Ordinær tilmelding:
Af tekniske årsager kan adgang til blanketten være begrænset, i så fald foregår tilmelding kl. 10-12 på tlf.: 51 29 98 32. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.
Eftertilmeldingsperioden: på kurser med ledige pladser anvendes direkte holdplacering i Selvbetjeningen. Tjek alle tilmeldinger inden du logger af Selvbetjeningen.

Projektorienteret forløb [Eksamen: HHIB10201E / 15 ECTS]
HIS 1020. Projektorienteret forløb
Tilmelding:
Send i den ordinære tilmeldingsperiode - og senest inden udløbet af eftertilmeldingsperioden - udfyldt og underskrevet formular "aftale om projektorienteret forløb" fra din KU-mail til chrthorup@hum.ku.dk (eller sn-saxo@hum.ku.dk). Læs nærmere og download "aftale om projektorienteret forløb" på KUnet  HER (se afsnittet "Hvordan laver jeg en aftale med værtsstedet?").

Engelsk titel

Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

Uddannelse

Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

Lektionskatalog

Ikke relevant
ECTS
0 ECTS
Prøveform
Andet
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 1
  • Total
  • 1

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIBF2211U
ECTS
0 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Christian Thorup   (9-666b75776b72757873436b7870316e7831676e)
Gemt den 23-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students