HIS 19. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2022

HIS 19. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa (BA-tilvalg)
Dette kursus handler om religiøse brydninger og kulturudveksling i Europa mellem 1600 og 1850. Det har især fokus på, hvordan kristne, jøder og muslimer interagerede, inspirerede og kritiserede hinanden, når de rejste på tværs af landegrænser eller levede side om side i europæiske byer. Samtidig var den traditionelle kristne kultur i Europa i opbrud, og opbruddet kørte i to spor: det ene var præget af begyndende sekularisering (hvilket både indbefattede religionskritik og religiøs tolerance), det andet var præget af kristne vækkelsesbevægelser, som fik stor kulturel gennemslagskraft. Nogle af de vakte tilegnede sig kristendommen i radikaliseret form, og ikke sjældent indeholdt deres skrifter markant magtkritik, som rakte ud over den religiøse sfære. Vi skal læse moderne teorier om radikalisering, diskutere hvorfor folk bliver radikaliserede og hvordan teorierne passer på det kildemateriale om radikale kristne bevægelser, som vi gennemgår. Set på historisk afstand er det tydeligt, at hvad der på et givet tidspunkt i historien bliver opfattet som radikalt, i lige så høj grad er et spejl på modsatte: hvad bliver opfattet som normalt og moderat. Opfattelser af radikalisering er dermed altid historisk situeret og et spejlbillede på grundlæggende værdier og normer i samfundet. Kurset har endvidere et klart fokus på hvordan kristne, jødiske og muslimske befolkningsgrupper etablerede materielle praksisser og diskurser, som skabte stærke fællesskaber indadtil og klar afgrænsning udadtil.

Engelsk titel

HIS 19. Kristne, ikke-kristne og radikale kristne i tidlig moderne Europa (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / andet [Frem til november vil der være holdundervisning, hvor der vil indgå forskellige typer øvelser, herunder gruppediskussioner og –fremlæggelser. Fra november vil dele af den fælles undervisning blive afløst af individuel vejledning.]

I vil blive bedt om at købe en grundbog, som er en generel introduktion til tidlig moderne Europa. Derudover vil litteraturen fortrinsvist bestå af kilder, artikler og bogkapitler, som tilmeldte på kurset vil kunne købe som kompendium inden semestret begynder.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Alle studerende vil blive tilbudt vejledning to gange med henblik på at hjælpe jer i gang med at skrive jeres individuelle eksamensopgave. Første individuel vejledning har fokus på at gøre jeres individuelle opgaves emne operationaliserbar ved at finde velegnede kilder og litteratur og ved at udarbejde en god problemformulering. Omkring begyndelsen af december skal alle studerende have skrevet udkast til en eksamensopgave. Den anden individuelle vejledning giver feedback på denne.

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB12194U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Juliane Engelhardt   (7-6d786f6c647168436b7870316e7831676e)
Gemt den 23-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students