HIS 19. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2022

HIS 19. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)
I de antikke græske bystater spillede politik en helt central rolle i samfundslivet. Politik er naturligvis ikke noget nyt fænomen, men måden hvorpå politik blev ført i de græske bystater var unik. Sammenhængen mellem bystat (polis) og borger (polites) var strukturelt og lingvistisk essentiel. I dette kursus vil der især blive fokuseret på den attiske bystat med dets athenske demokrati (ca. 500-323 f.v.t.), hvori mandlige borgere havde stemme- og taleret på folkeforsamlingen. Det er kursets formål at udforske dette tema, med særligt henblik på ledelse i bystaten og med undersøgelser af, hvordan demokrati og andre politiske forfatninger i den videnskabelige litteratur gennem tiden har været definerende for fortolkninger af bystaternes opståen og indretning. Den oldgræske kult og religions rolle i offentlig ledelse, demokrati og politik overordnet vil også belyses. Kurset bliver indledt med en oversigt over perioden fra ca. 800 til 300 f.v.t.

Engelsk titel

HIS 19. Kultur, demokrati og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning

- P. J. Rhodes: A History of the Classical Greek World 478-323 BC. Blackwell, 2006 (eller senere).

Bogen findes som e-bog på Det Kongelige Bibliotek.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB12191U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Anders Holm Rasmussen   (5-7279807d7e5179867e3f7c863f757c)
 • Christopher Herdan Hedetoft   (6-73677d34363843646f7870716c316e7831676e)
Gemt den 11-10-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students