HIS 19. Kultur, kult og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA-tilvalg, lektionskatalog forår 2022

HIS 19. Kultur, kult og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)
I de antikke græske bystater spillede kult en helt central rolle i samfundslivet. Med kult menes her dyrkningen af de græske guder og helte i de mangfoldige helligdomme, som fandtes i alle de antikke græske bystater. Det er kursets formål at udforske dette tema, med særligt henblik på kulturhistoriske problemstillinger og med undersøgelser af, hvordan kult i den videnskabelige litteratur gennem tiden har været definerende for fortolkninger af bystaternes opståen og indretning. Som et særligt undersøgelsesområde vil vi i høj grad komme til at beskæftige os med den attiske bystat med hovedbyen Athen. Kulturhistorie kan ikke forstås isoleret fra den politiske begivenhedshistorie. Derfor bliver kurset indledt med en oversigt over perioden fra ca. 800 til 300 f.v.t.

Engelsk titel

HIS 19. Kultur, kult og bystat i antikkens Grækenland (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelordelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (Område 4) (HHIB10191E) [ikke for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning for bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning

- Jonathan Hall: A History of the Archaic Greek World ca. 1200-479 BCE. Blackwell, 2007 (el. senere).
- P. J. Rhodes: A History of the Classical Greek World 478-323 BC. Blackwell, 2006 (el. senere).
- Louise Bruit Zaidman & Pauline Schmitt Pantel, Religion in the Ancient Greek City. Cambridge 1992, (el. senere).

Alle disse værker findes som e-bøger på Det Kongelige Bibliotek.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5