HIS 67. Arbejderbevægelsens historie og arbejderbegrebets politiske udvikling

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

HIS 67. Arbejderbevægelsens historie og arbejderbegrebets politiske udvikling
Dette kursus handler om den danske arbejderhistorie med særligt fokus på arbejderbevægelsens og socialismens opblomstring fra 1870’erne og frem.

Vi skal gennemgå centrale perioder og begivenheder, og dykke ned i historien om nogle af bevægelsens betydningsfulde personligheder.

Samtidig skal vi arbejde med arbejderbegrebets udvikling som moderne politisk begreb. Hvilke definitioner og afgrænsninger af begrebet har været dominerende?

Hvem eller hvad har begrebet "arbejder" og ”arbejde” historisk dækket over gennem tiden og hvilke betydninger er herskende i dag?

Engelsk titel

HIS 67. Arbejderbevægelsens historie og arbejderbegrebets politiske udvikling

Uddannelse

Historie 
Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk skriftlighed (område 4) (HHIB00671E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

 

 

Holdundervisning

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne – arbejderbegrebets politiske historie 1750-2019. SFAH, 2019.

Mundtlig
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5