HIS 63. Demokrati og aktivisme i Danmark 1901-1940

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

HIS 63. Demokrati og aktivisme i Danmark 1901-1940
Med systemskiftet og indførelsen af parlamentarismen i 1901 rykkede Danmark et vigtigt skridt nærmere et moderne demokrati. Vejen mod almindelig valgret, sociale rettigheder og den brede befolknings politiske deltagelse var dog fortsat lang. Perioden omkring Første Verdenskrig og videre op gennem de turbulente mellemkrigsår (1918-1939) var nemlig præget af demokratiske reformer og massepolitikkens gennemslag, men også af voldsomme konflikter påvirket af store samfundsomvæltninger rundt om i verden. Politiske bevægelser krævede social forandring, radikaliseret ungdom marcherede i gaderne og demokratiskeptiske autoritære strømninger satte alvorligt spørgsmålstegn ved, hvor rodfæstet demokratiet egentlig var i det danske samfund. Der fandtes en grundlæggende spænding mellem det etablerede politiske system inde i parlamentet og en udenomsparlamentarisk aktivisme ude på gader og pladser, der med især de unge som drivkraft udfordrede rammerne for den politiske kultur. Spørgsmålet om demokratiet og dets fremtid var med andre ord fortsat uafklaret.

I dette kursus skal vi sammen undersøge og diskutere, hvordan det danske demokrati udviklede sig i første del af det 20. århundrede frem til besættelsen i 1940, og ikke mindst hvorfor politisk aktivisme kom til at spille en vigtig rolle i denne udvikling. Vi skal beskæftige os med valgretskamp, statskup og revolution, med kriseforlig, socialreformer og moderne politisk propaganda, men også stenkastende arbejdere og uniformerede politiske unge, der sloges med cykelpumper. Og så skal vi på arkiv, hvor I skal arbejde med originalt arkivmateriale fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv samt Rigsarkivet, der kan belyse periodens politiske aktivisme og samtidigt udvikle jeres evner til at finde og bearbejde kildemateriale.

Engelsk titel

HIS 63. Demokrati og aktivisme i Danmark 1901-1940

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

Der læses uddrag af:

- Niels Finn Christiansen: Klassesamfundet organiseres (1900-1925). Red.: Olaf Olsen, Danmarkshistorien Bind 12. Gyldendal og Politiken, 2004 [1991]. Findes online.

- Tage Kaarsted: Krise og krig 1925-1950. Red.: Olaf Olsen, Danmarkshistorien Bind 13. Gyldendal og Politiken, 2004 [1991].
Findes online

Øvrige tekster vil være tilgængelige online i kursusrummet på Absalon ved semesterstart.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB02632U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Charlie Krautwald   (6-756f69373637426a776f306d7730666d)
Gemt den 05-01-2022

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students