HIS 63. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog forår 2022

HIS 63. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945
Den tyske besættelse af Danmark mellem 1940 og 1945 er en af de mest udforskede, dokumenterede og omdiskuterede perioder i Danmarkshistorien. Perioden engagerer danskerne, medier og politikere på et følelsesmæssigt plan, og bruges stadig til at legitimere aktuelle politiske dagsordner. Men den kollektive erindring om tyske besættelse, den måde vi i fællesskab erindrer fortiden, kommer jævnligt i konflikt med historieforskningens resultater. Ligesom det fortsat debatteres, hvem der har retten til at fortolke besættelsestiden.

Undervisningen vil omfatte optakten til den Anden Verdenskrig, den tyske besættelse af Danmark 1940-1945 og overgangsperioden mellem krig og fred, og fortolke krigens begivenheder i forhold til mellemkrigstidens konflikter og efterkrigstidens politiske og sociale udfordringer. Fokus vil særligt være på, hvordan besættelsen påvirkede almindelige menneskers hverdag, på mænd, kvinders og børns vilkår, og social-, kultur- og mentalitetshistoriske aspekter af perioden. Desuden inddrages historiografiske og erindringspolitiske problemstillinger som en integreret del af undervisningen. 

Undervisningen skal skabe forudsætninger for at identificere og diskutere politiske, sociale og kulturelle konsekvenser af den tyske besættelse ved brug af originalt arkivmateriale.

I forbindelse med områdeundervisningen gennemføres et kursus i håndskriftslæsning ved instruktorer.

Områdeundervisningen gennemføres i samarbejde med Frederiksberg stadsarkiv.

Engelsk titel

HIS 63. Hverdag og krig i Danmark 1940-1945

Uddannelse

Historie
Område 2: Arkiv og museum med håndskriftlæsning (HHIB00631E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

- Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen: Danmark besat - krig og hverdag 1940-45. 2020 (5. reviderede udgave) [2005].

Desuden udleveres online eller digitalt tilgængelige artikler i god tid inden semesterstart.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5