HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Kursusindhold

Få overblik på   Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Kurset introducerer til samfundsteori, nærmere betegnet inden for felterne sociologi, økonomi og politologi.

Eksamen afløses ved tre godkendte øvelsesopgaver à 5-10 sider, som udføres ved afslutningen af de respektive moduler. Alternativet er intern prøve bedømt bestået/ikke bestået.

Engelsk titel

HIS 66. Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori

Uddannelse

Historie
Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori (HHIB00661E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsning / øvelser

Undervisningsmaterialet er et kompendium samt et antal tekster i e-format, typisk samfundsvidenskabelige forskningsartikler, uddrag af lærebøger, samt historisk kildemateriale. Der benyttes ikke nogen enkelt grundbog som dækker hele bredden i kurset.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5