HIS 65. Libertarianisme - i USA og Danmark

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 65. Libertarianisme - i USA og Danmark

Libertarianisme refererer til en række teorier, der prioriterer frihed og individualisme frem for andre værdier, såsom autoritet, tradition og lighed, og er i høj grad et amerikansk fænomen. Den moderne libertarianismes rødder spores normalt til anarko-kapitalisten Murray Rothbard, som var en central skikkelse i grundlæggelsen af ​​den amerikanske libertarianske bevægelse i 1960'erne og 1970'erne. Siden da er de ideologiske impulser, der stammer fra Rothbard og andre libertarianske tænkere som fx Ludwig von Mises og Ayn Rand, ikke kun blevet omfavnet af politikere som Ron Poul inden for Libertarian Party, men også af paleokonservative politikere og debattører som Patrick J. Buchanan. For nylig er libertarianisme og paleokonservatisme smeltet sammen i Tea Party- og alt-right bevægelsen, som har fundet mange støtter i det republikanske parti, herunder Donald Trump. Libertarianisme har således bevæget sig fra periferien mod centrum i amerikansk politik.

Libertarianisme har også sig manifesteret sig andre lande, herunder Danmark. Inspireret af amerikanske libertariske tænkere og organisationer blev der i starten af 1980erne dannet et libertariansk selskab ved navn Libertas, som var drevet af personer, som lancerede et højreorienteret ungdomsoprør med fokus på radikal markedsliberalisme, social aktivisme og kompleks samfundsteori. Samtidig med at Libertas fremførte en gennemgribende kritik af venstrefløjen, Socialdemokratiet og velfærdsstaten, distancerede de sig fra de traditionelle økonomisk liberale partier i Danmark i form af Det Konservative Folkeparti og Venstre. I starten var Libertas en marginal stemme i den offentlige debat, men mange af selskabets medlemmer er sidenhen blevet prominente politikere, akademikere og forretningsmænd og udbreder således libertarianismen igennem mere privilegerede positioner og platforme. Det gælder fx tænketanken CEPOS.

I dette kursus skal vi se nærmere på libertarianismen som idé og bevægelse i USA og Danmark. Mere konkret skal vi se nærmere på libertarianismens grundantagelser, teoretikere, aktivister, organisationer samt dens rolle i det moderne samfunds ideologiske debatter og politiske praksisser.

Historieformidling og formidlingsteori er en integreret del af kurset, der sigter mod at styrke den studerendes kommunikative viden og færdigheder.

Engelsk titel

HIS 65. Libertarianisme - i USA og Danmark

Uddannelse

Historie
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

Oplyses ved kursusstart.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5