HIS 65. Reformationen

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 65. Reformationen

Reformationen i 1500-tallets Europa fik vidtrækkende religiøs, politisk, kulturel, social og økonomisk betydning. Men hvad reformationen egentlig gik ud på og hvad følgerne af den har været, er lige siden blevet ivrigt diskuteret og forsøgt formidlet på meget forskellige måder. På den baggrund vil kurset have to hovedformål. For det første at give indsigt i de centrale begivenheder ved reformationen med særligt fokus på Danmark og Tyskland ca. 1517-1555, men også med udblik til det øvrige Europa. For det andet ved hjælp af eksempler og øvelser at arbejde med de formidlingsteoretiske problemstillinger, der knytter sig til faglig formidling om reformationen.

Engelsk titel

HIS 65. Reformationen

Uddannelse

Historie
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00651E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser / ekskursioner

- Martin Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark. Eksistensen, 2011.
- Ulinka Rublack: Reformation Europe. Cambridge University Press, 2017 (2nd Edition).
Morten Fink-Jensen: Den danske reformation. Aarhus Universitetsforlag, 2020.

+ supplerende litteratur, som meldes ud ved semesterstart.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 175
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5