HIS 61. Demokrati i Athen. Institutioner og ideologi 508/7 - 322/1 f.v.t.

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 61. Demokrati i Athen. Institutioner og ideologi 508/7 - 322/1 f.v.t.

I året 508/7 f.v.t kastede borgerne i den græske bystat Athen sig ud i et bemærkelsesværdigt eksperiment, der tog udgangspunkt i en simpel, men også radikal, tanke nemlig borgernes politiske ligestilling. På trods af både ydre og indre kritikere og fjender holdt athenerne i de næste 200 år fast i deres demokratia gennem epidemi, nederlag i krig, og oligarkiske kup. Et altafgørende spørgsmål for vores forståelse af det klassiske athenske demokrati er derfor, hvordan athenerne opretholdt tilslutningen til demokratiet i såvel kriser som triumfer? Og svarene har potentielt langtrækkende konsekvenser for vores forståelse af demokrater og demokratier til andre tider – ikke mindst vores eget.

Målet med dette kursus er at give deltagerne en grundig indføring i det klassiske Athens historie og på den baggrund foretage en fælles udforskning af en velafgrænset og for perioden central problemstilling.

Kurset består af to dele. Den første del er en indføring i periodens vigtigste begivenheder, med særlig fokus på udviklingen af demokratiske institutioner i bystaten Athen. I den forbindelse skal vi (1) stifte bekendtskab med både hovedstrømninger og nybrud i den moderne historieskrivning om emnet og (2) begynde udforskningen af det store og varierede kildemateriale (i oversættelse), der danner grundlaget for vores viden. I kursets anden del vil vi fokusere på spørgsmålet om grundlaget for det athenske demokratis bemærkelsesværdige levedygtighed og i fællesskab forsøge at besvare spørgsmålet: hvordan blev det athenske demokrati levedygtigt?

Vores fælles undersøgelse vil tage udgangspunkt i en eller to historiske fremstillinger om emnet, som vi diskuterer på baggrund af egne studier af kildemateriale. Især to delemner vil optage os: (1) Hvilken roller spiller demokratiske institutioner? Hvordan blev de til, og hvad var deres betydning for demokratiets robusthed? (2) Hvilken rolle spiller demokratisk ideologi? Hvor kom den fra, og hvad vedligeholder den?

Undervisningen vil tage to hovedformer: Underviser-ledte seminarer (her tager vores diskussion udgangspunkt i et oplæg af underviseren) og studenter-ledte seminarer (her planlægger grupper af studerende på skift og under vejledning undervisningen). Begge former forudsætter en høj grad af aktiv undervisningsdeltagelse.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Jes Fabricius Møller). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1. 

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Engelsk titel

HIS 61. Demokrati i Athen. Institutioner og ideologi 508/7 - 322/1 f.v.t.

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / ekskursioner

Område 1:
Kursusdeltagere modtager nærmere besked om kursuslitteratur forud for undervisningens begyndelse. Kurset tager udgangspunkt i følgende moderne fremstillinger:

- M. Barbato: The Ideology of Democratic Athens. Institutions, Orators and the Mythical Past. Edinburgh University Press, 2020.
- F. Carugati: Creating a Constitution: Law, Democracy, and Growth in Ancient Athens. Princeton University Press, 2019.
- M. H. Hansen: The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles, and Ideology. Bristol Classical Press (og andre), 1999.

Der vil blive udfærdiget et kompendie til brug på kurset.


Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB01614U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Christian Ammitzbøll Thomsen   (5-74727e7e855179867e3f7c863f757c)
Gemt den 09-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students