HIS 61. Enevældens offentligheder 1660-1848

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 61. Enevældens offentligheder 1660-1848

Ved Junigrundlovens indførelse (1849) blev det fastslået, at ”Enhver er berettiget til ved Trykken at offentliggjøre sine Tanker, dog under Ansvar for Domstolene. Censur og andre forebyggende Forholdsregler kunne ingensinde paany indføres” (§ 91). Dermed var ytringsfriheden i princippet sikret. Men hvilke muligheder havde man haft for offentligt at ytre sig i perioden frem til Grundloven?

Den danske monark regerede uindskrænket, og regeringens kontrol med kommunikation, nyheder og informationer var central for styrets legitimitet og opretholdelse. I løbet af 1700-tallet gennemgik den offentlige sfære omfattende forandringer i såvel Danmark som i resten af Europa, og ved århundredets afslutning aner man konturerne af de forestillinger om offentlighed og forholdet mellem stat og borgere, der ligger til grund for moderne opfattelser af demokrati og ytringsfrihed. På kurset undersøger vi, hvordan censur og trykkefrihed blev praktiseret under enevælden. Et særligt fokus vil være rettet mod de diskussioner om trykkefrihed, der prægede perioden fra midten af 1700-tallet og frem.

Udviklingen i Danmark-Norge vil blive belyst i forhold til generelle strømninger i Europa.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Jes Fabricius Møller). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1. 

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Engelsk titel

HIS 61. Enevældens offentligheder 1660-1848

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser

Område 1:
- James Van Horn Melton: The Rise of the Public in Enlightenment Europe. 2001.

Der vil blive udfærdiget et kompendie til brug på kurset.


Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB01613U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Ulrik Langen   (6-687479333236426a776f306d7730666d)
Gemt den 09-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students