HIS 61. Overvågningens historie, 1500-2020

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 61. Overvågningens historie, 1500-2020

Overvågning er et hyperaktuelt fænomen med dybe historiske rødder. Fokus i dette kursus vil være på de historiske aspekter, og særligt på den statslige overvågning helt fra de såkaldte ”sorte kabinetter” i den tidligt moderne periode frem til nutidens komplekse, højteknologiske overvågningssystemer. Udviklingen af disse systemer i de skandinaviske lande vil være vores analytiske fokus, men da overvågning er et transnationalt, globalt fænomen, vil vi også skue ud mod de bredere, verdenshistoriske sammenhænge og sammenligne skandinaviske forhold og fænomener med overvågningen i andre lande. Der vil også indgå en ekskursion til et af de hemmelighedsfulde steder, hvor overvågningen har fundet sted i vores nære fortid.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Jes Fabricius Møller). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1. 

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Engelsk titel

HIS 61. Overvågningens historie, 1500-2020

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

Område 1:
- Andreas Marklund: Overvågningens historie. Fra sorte kabinetter til digital masseovervågning. Gads Forlag, 2020.

Desuden vil der blive anvendt videnskabelige artikler og kildetekster, som oplyses ved semesterstart.


Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB01612U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Andreas Marklund   (8-73677871727b746a466e7b7334717b346a71)
Gemt den 09-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students