HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv, 1960-2020

Kursusindhold

Få overblik på  Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv, 1960-2020

Årene fra 1960 til 2020 er en skelsættende periode i Danmarks og verdens historie. I dette kursus ser vi nærmere på de mange politiske, økonomiske og sociale forandringer, der prægede Danmark i sidste tredjedel af det tyvende århundrede. Vi kommer blandt andet til at beskæftige os med ungdomsoprøret, jordskredsvalget, oliekrisen, overgangen fra velfærdsstaten til konkurrencestaten, kartoffelkuren, værdikampen, globaliseringen og videnssamfundets fremkomst. Det er en central præmis for kurset, at disse begivenheder bedst forstås i internationalt perspektiv. Det betyder, at vi sætter Danmarkshistorien i sammenhæng med udviklinger i andre lande for at kaste lys på, hvordan begivenhederne i Danmark lignede og adskilte sig fra resten af verden.


Verden og Danmark
Parallelt med områdeundervisningen skal man følge en række forelæsninger om Verdens og Danmarks historie (koordinator: Jes Fabricius Møller). Deltagelse i forelæsningerne og de tilknyttede tests er en del af aktivitetskravet før man kan gå til eksamen i Område 1. 

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Engelsk titel

HIS 61. Opbruddenes tid - Danmark i internationalt perspektiv, 1960-2020

Uddannelse

Historie
Område 1: Introduktion til historievidenskab (HHIB00611E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

Område 1:
- Poul Villaume og Søren Hein Rasmussen: Et land i forvandling – Danmarks historie 1970-2005. Gyldendal og Politikens Forlag, 2007.
Bogen er udsolgt fra forlaget, men er tilgængelig via bibliotek.dk, rex.kb.dk og danmarkshistorien.lex.dk


Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 175
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB01611U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Jacob Jensen   (12-6c63657164306c6770756770426a776f306d7730666d)
 • Jesper Vestermark Køber   (6-737672383637426a776f306d7730666d)
Gemt den 09-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students