HIS 69. Dansk presse og mediehistorie i det 20. århundrede

Kursusindhold

Få overblik på   Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 69. Dansk presse og mediehistorie i det 20. århundrede
Med sociale mediers indtog som konkurrenter til mainstreammedierne og optrapningen af politisk propaganda i den offentlige debat, er den historiske forståelse af medieinstitutioner, journalister, deres platforme og deres kulturelle og teknologiske rammer mere relevant end nogensinde.

I den samtidshistoriske historieskrivning har medier ofte ageret bagtæppe for den politiske historie. Pressehistorien har typisk bestået af biografier om store personligheder fra trykpressen, radioen og tv på den ene side, og strukturelle håndbogsoversigter over især avislandskabets udvikling på den anden.

Med teoretisk inspiration fra international, især amerikansk, mediehistorisk forskning vil kursusforløbet vise, at det er muligt at foretage studier af enkeltmedier, mediesystemer og medieprocesser i ”deres egen ret”, fx som professionelle netværk eller som transnationale formidlere af ny teknologi eller kulturprodukter.

Kurset vil for det første præsentere en række centrale teoretiske tekster fra den kritiske medieforskning, herunder agenda setting (McComb), framing (Entmann) og index theory (Bennett), som kan bruges i forbindelse med de studerendes egne indholdsanalyser af medietekster.

Og for det andet vil de studerende blive præsenteret for vigtige mediehistoriske studier af, hvordan det 20. århundredes krige og konflikter er blevet formidlet i forskellige medietyper, fra Den Anden Verdenskrig med radioen som det dominerende massemedie til Den Kolde Krig, hvor Vietnam-krigen blev udråbt til den første Tv-krig, og endelig krigen(e) mod terror, der også udkæmpes på internettet.

Kurset kalder på fornyet interesse for det mediehistoriske felt ved at fokusere på, hvordan medieinstitutioner og journalistikken kan studeres som både konstitueret af og konstituerende for, en i stigende grad grænseoverskridende verden.

Engelsk titel

HIS 69. Dansk presse og mediehistorie i det 20. århundrede

Uddannelse

Historie
Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser / ekskursioner

- Susan L. Carruthers: The Media at War. Palgrave Macmillan, 2011.

Derudover vil der blive udarbejdet et kompendium med de relevante teoretiske tekster og mediehistoriske studier, som inspiration til BA-opgaveskrivningen.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 217
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB01605U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Josef Peter Batikha   (7-6766796e706d66456d7a7233707a336970)
Gemt den 04-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students