HIS 69. Konspirationsteorier i amerikansk historie. Fra Illuminati til Qanon

Kursusindhold

Få overblik på   Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 69. Konspirationsteorier i amerikansk historie. Fra Illuminati til Qanon
USA blev grundlagt på en konspirationsteori; de amerikanske kolonialister forsvarede sig mod englændernes komplot mod deres frihed, og Uafhængighedserklæringen fordømte de engelske magthaveres ”design” mod kolonierne. I hele USA’s historie er konspirationsteorier blevet anvendt til at forklare dramatiske begivenheder (Pearl Harbor, mordet på Kennedy, 9/11), samfundsmæssige ændringer (katolsk indvandring, New Deal) og andre fænomener (UFO’er, vacciner). Konspirationsteorier er også blevet anvendt i den politiske magtkamp (mccarthyismen, Clinton Wars, Trump), og takket være internettet er de i dag blevet så udbredt, at de udgør en ideologi, der forklarer verdens udvikling (’Conspiracism’). Forskningen har i de seneste år givet bud på fænomenets udtryksform (Paranoid Style, Counter-Subversion), diskuteret forklaringer (religion, immigration, frygten for staten, ’status anxiety’, populærkulturen) og undersøgt hvilke grupper i befolkningen, der tror på teorierne (marginaliserede grupper, tabere af magtkampe). Vi vil se på en række udvalgte konspirationsteorier, forskellige forklaringer og teorier om fænomenet, og vi vil reflektere over spørgsmålet: Er det et særligt amerikansk fænomen? Afspejler det dybere tendenser i det amerikanske samfund? Og hvad har udbredelsen af konspirationsteorier betydet for det amerikanske demokrati? Der vil være muligt både at skrive opgaver om udvalgte konspirationsteorier, perioder præget af sådanne teorier eller beslægtede fænomener (religion, immigration, populærkultur, kolde krig osv.).

Engelsk titel

HIS 69. Konspirationsteorier i amerikansk historie. Fra Illuminati til Qanon

Uddannelse

Historie
Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / forelæsninger

- Kathryn S. Olmsted: Real Enemies. Conspiracy Theories and American Democracy, World War I to 9/11. 2009.
- Thomas Milan Konda: Conspiracies of Conspiracies. How Delusions Have Overrun America. 2019.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5