HIS 69. Religiøse brydninger i tidlig moderne Europa

Kursusindhold

Få overblik på   Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 69. Religiøse brydninger i tidlig moderne Europa
Kurset handler om de religiøse vækkelser og sekulariserende strømninger, som udviklede sig i Europa i perioden mellem 1600 og 1850. I de fleste europæiske lande opstod der kristne reformbevægelser, som fik stor indflydelse på både den individuelle livsførelse, skabte konflikter mellem indbyggerne og offentlig debat. Blandt disse bevægelser var der tilhængere, som udviklede radikale udlægninger af kristendommen, som ofte indeholdt kritik af de politiske magthavere og af social ulighed.

De sekulariserende strømninger indbefattede både debatter om tolerance over for heterodokse grupper og kritik af kirkens indflydelse på blandt andet politik og uddannelse. Det var især den franske materialisme og britiske deisme, som indledte en udvikling, hvor den religiøse sfære i stigende grad blev inddæmmet.

Kurset tilbyder teoretisk litteratur om religiøs radikalisering og sekulariseringsprocesser. De tilmeldte er velkomne til at skrive bachelorprojekt om disse emner i andre tidsrum end kurset indbyder til. Jeg lægger endvidere vægt på, at undervisningsplanen er dynamisk, således at vi i begyndelsen af semestret afklarer, om vi skal tage relaterede emner op. Det kunne fx være om kristne, jødiske og muslimske kulturmøder i Europa i ovennævnte periode.

Engelsk titel

HIS 69. Religiøse brydninger i tidlig moderne Europa

Uddannelse

Historie
Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning / øvelser

I vil blive bedt om at købe en grundbog, som er en generel introduktion til det tidlig moderne Europa. Derudover vil litteraturen fortrinsvist bestå af kilder, artikler og bogkapitler, som tilmeldte på kurset vil kunne købe som kompendium inden semestret begynder.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 217
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIB01603U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Juliane Engelhardt   (7-6d786f6c647168436b7870316e7831676e)
Gemt den 04-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students