HIS 69. Skabelsen og brug af race idéen i middelalderen. Når man er bange opfinder man et slagord

Kursusindhold

Få overblik på   Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 69. Skabelsen og brug af race idéen i middelalderen. Når man er bange opfinder man et slagord
Racebegrebet er helt op til i dag et slagord i den politiske og nationalistiske debat, selvom selve idéen om race er blevet afvist af nye naturvidenskabelige erkendelser. Men begrebet har ældre rødder end Darwin og 1800-tallets biologi. Man kan spore begrebet og idéen om ”vi” og ”de farlige andre“ helt tilbage til middelalderen. Som overordnet paraplyemne vil kurset behandle bl.a. race-idéer i form af stigmatisering af jøder, muslimer, romani og ”ikke-hvide mennesker”.

Emnets mangfoldighed skal også give mulighed for at rumme individuelle bachelor-projekter for dem, som ikke nødvendigvis vil være stavnsbundet til middelalderen.

Kurset vil samtidig give en yderligere opfriskning af elementære håndværksmæssige kundskaber, så som formulering af problemstillinger, litteratursøgning eller opbygning af selve bachelor-projektet. Sammen skal vi finde individuelle emner til projektet, og I vil blive vejledt i litteratursøgning og gennemførelsen af selve projektet.

Engelsk titel

HIS 69. Skabelsen og brug af race idéen i middelalderen. Når man er bange opfinder man et slagord

Uddannelse

Historie
Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Holdundervisning

- Geraldine Heng: The invention of Race in the European Middle Age. Cambridge, 2018.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5