ÅU HIS 17. Historisk metode (BA-tilvalg)

Kursusindhold

ÅU HIS  17. Historisk metode (BA-tilvalg)

Historisk metode
Historisk metode handler om at arbejde kritisk og kreativt med kilderne og de hypoteser om fortiden, man kan - eller netop ikke kan – opstille. Det er et håndværksfag i den forstand, at det drejer sig om øvelse og om at lære selv at kunne arbejde med kilderne. Men det er også et teoretisk fag i den forstand, at vi sætter ord på det, vi gør, dvs. bliver bevidste om det og forhåbentlig bedre til det.

Undervisningen består af kildekritiske øvelser over kilder og litteratur suppleret med diskussion af teoretiske tekster om den historiske forskningsproces og et par fællesforelæsninger. Mange forskellige slags kilder, tekster så vel som tal og billeder, fra alle perioder af historien vil blive præsenteret, forskellige former for ældre og nyere historieskrivning vil blive gjort til genstand for kritik, og vi vil snuse til et par af de vigtigste hjælpediscipliner (kronologi, diplomatik).

Undervejs i semestret vil der være to obligatoriske øvelsesopgaver, der skal afleveres for at kvalificere sig til ordinær eksamen.

Verden og Danmark
Parallelt med undervisningen er der mulighed for at følge en forelæsningsrække i verdens- og Danmarkshistorien i dagtimerne (koordinator: Jes Fabricius Møller).

I løbet af forelæsningerne kan man møde de fleste af fagets lærere. Hver forelæser vil gennemgå en vigtig problemstilling i Danmarks og/eller Verdens historie. Som regel en, som forelæseren selv har været med til at udforske. Forelæsningsrækken skal hjælpe med at give overblik over historien, og den skal give indblik i de spørgsmål og svar, der knytter sig til forståelsen af centrale historiske begivenheder, fænomener, epoker og processer.

Engelsk titel

ÅU HIS 17. Historisk metode (BA-tilvalg)

Uddannelse

Historie
Historisk metode (HHIB10171E)
[Fagstudieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Historisk metode (HHIB10171E)
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i Historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / forelæsning / øvelser

Historisk metode:
- Klio: Kompendium til historisk metode [fås i kompendieudsalget Campus Print].
- Sebastian Olden-Jørgensen: Til kilderne! Introduktion til historisk kildekritik. København, 2001 (eller senere) [fås i bogladen Academic Books].

Verden og Danmark:
Anbefalet litteratur:
Danmarkshistorien. Red.: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen. Gads Forlag, 2019. [ISBN 978-87-12-05725-3]
- A History of World Societies. Eds.: McKay m.fl. Macmillan (ikke nødvendigvis seneste udgave).

Læs dem, og så har du overblik – også ud over det, som forelæsningerne dækker.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv

Løbende feedback i undervisningsforløbet (kun: Verden og Danmark)

ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 163
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Total
 • 388,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HHIÅ11171U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Bachelorsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Se priser her

Skemagruppe
Se skemalink [Onsdage kl. 17-21]
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Michael Alexander Langkjær   (7-6f64716a6e6d75436b7870316e7831676e)
Gemt den 08-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students