ÅU HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Kursusindhold

ÅU HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000
Kurset vil gennemgå udvalgte dele af Danmarks historie i det 19. og 20. århundrede, som har været diskuteret i forskningen og/eller i offentligheden som f.eks. det slesvigske spørgsmål, forfatningskampen, sikkerhedspolitik, epidemier, racehygiejne, besættelsestiden, kvindefrigørelse, kold krig osv. Kurset lægger vægt på at identificere positionerne i diskussionerne ud fra den tanke, at det er en forudsætning for en sober diskussion, at man skal kunne gengive modstanderens synspunkt på en måde, så modstanderen kan genkende det som sit eget.

Engelsk titel

ÅU HIS 88. Problemstillinger i Danmarks historie 1800-2000

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Område E: mundtlig fremstilling og debat (HHIK13881E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]


Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie - ikke muligt for ÅU-studerende]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Holdundervisning / ekskursioner

- Fink-Jensen, Møller og Olesen: Historien om Danmark, bd. 2: Reformation, enevælde og demokrati. Gads Forlag, 2017.

Kun studerende med grundfag i Historie kan anvende dette kursus som Bachelortilvalg.

Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Total
  • 388,5