GRØ, Skriftlig grønlandsk med grammatik (E21)

Kursusindhold

Undervisningen er tilrettelagt således. At den studerende får

Viden om

· grønlandske tekster (et repræsentativt udsnit fra de sidste 100 år).

· generel grønlandsk grammatik (særligt syntaktiske konstruktioner).

· sprogtypologiske forskelle mellem grønlandsk og dansk.

Færdigheder i at

· skriftligt oversætte og referere normalprosa fra grønlandsk til flydende dansk.

· redegøre skriftligt for aspekter af grønlandsk grammatik inden for det syntaktiske område.

Kompetencer i at

· læse, forstå og oversætte samt referere grønlandske tekster hovedsageligt i den nugældende retskrivning men også i Kleinschmidts retskrivning.

· forholde sig analyserende til det grønlandske sprog.

Engelsk titel

Written Greenlandic with Grammar

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning:
Skriftlig grønlandsk med grammatik (aktivitetskode HESK03451E)

 

Holdundervisning.

Masters til kopiering

Skal have BA på uddannelsen i Eskimologi

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Mindst 75 % fremmøde
• 2 mundtlige oplæg på grønlandsk af 10 min varighed med udgangspunkt i den studerendes egne skriftlige fremstillinger på grønlandsk
på 2 normalsider for hvert oplæg. Oplæg og skriftlige fremstillinger
skal godkendes af underviser.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Du er selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se de nøjagtige eksamensformer og krav. Du finder studieordningen her: https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 300,5
 • Eksamen
 • 56
 • Total
 • 412,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HGAK0103EU
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink nedenunder
Kapacitet
xx
Studienævn
Studienævnet for Tværkulturelle og Regionale Studier
Udbydende institut
 • Institut for Tværkulturelle og regionale studier
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Naja Blytmann Trondhjem   (9-7a7875746a6e706b73466e7b7334717b346a71)
Underviser

Naja Trondhjem, trondhjem@hum.ku.dk
Marie Møller Udvang, mmu@hum.ku.dk

Gemt den 16-02-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students