GRØ, Grønlandsk kommunikation med grammatik (F22)

Kursusindhold

Undervisningen er tilrettelagt således at de studerende opnår viden om og forståelse af

 • grønlandske tekster og deres historiske forankring
 • aspekter af grønlandsk grammatik (primært morfologi).

Ligeledes arbejdes der med at styrke de studerendes færdigheder i at

 • føre en samtale på grønlandsk
 • læse og mundtligt gengive grønlandske tekster
 • redegøre for aspekter af grønlandsk grammatik (primært morfologi)

 

Målet er at de studerende får kompetencer i at

 • forholde sig analyserende til det grønlandske sprog
 • forstå og anvende dagligsproglige udtryksformer i en samtale på grønlandsk
Engelsk titel

Greenlandic communication with grammar

Uddannelse

Fagstudieordning Kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

KA 2019-studieordning
Grønlandsk kommunikation med grammatik (aktivitetskode HESK03471E)

 

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Vejledning med gennemgang af tekst og materiale samt opgaveskrivning og dialogskabende studenteroplæg.

En litteraturplan vil blive tilgængelig

Skal have BA uddannelsen i Grønlandske og arktiske studier eller BA uddannelsen i eskimologi

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 356,5
 • Total
 • 412,5