GRØ, Inuit Kultur og Samfund (E21)

Kursusindhold

Kurset giver et oversigtligt kendskab til kultur- og samfundsforhold blandt inuit i Grønland, Canada, Alaska og Sibirien i historisk såvel som i nyere tid. Relevante teorier, metoder og diskussioner for det regionale studie af inuits kultur- og samfundsforhold introduceres, og der gives en indføring i fagets håndbøger og øvrige litteratur. Der arbejdes ligeledes med opgaveskrivning og mundtlige foredrag som en del af undervisningen.

Eksamen: Bunden hjemmeopgave på 6-10 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen. Obligatorisk pensum på 900-1000 normalsider

BA-tilvalg 2019-studieordningen for Grønlandske og arktiske studier:

Inuit kultur og samfund (HESB10111E)

Eksamen: Fri hjemmeopgave på 11-15 normalsider

Eksaminanden opgiver et pensum på 1200-1300 normalsider. Dette pensum skal indeholde litteratur udvalgt af den eksaminationsberettiget underviser på 900-1000 normalsider.

Du er som tilvalgsstuderende selv ansvarlig for eksamensvalget, og det er derfor vigtigt, at du selv konsulterer studieordningen for at se den nøjagtige eksamensform og krav. Du finder studieordningen her: https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/

Har du spørgsmål bør du kontakte eksamensleder Frank Sejersen (sejersen@hum.ku.dk)

Engelsk titel

Inuit Culture and Society

Uddannelse

Fagstudieordning bacheloruddannelsen i grønlandske og arktiske studier, 2019

Fagstudieordning bachelortilvalg i grønlandske og arktiske studier, 2019

 

Målbeskrivelse

BA 2019-studieordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetskode HESB00711E)

BA tilvalg 2019-studiordning:
Inuit kultur og samfund (aktivitetetskode HESB10111E)

 

Holdundervisning med forelæsninger og tekstdiskussioner, aktiv deltagelse fra studerende som inkluderer kortere oplæg samt mindre procesopgave.

Mastere til kopiering

Der er mange tekster på engelsk.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)

Kurset arbejder med en række feedbackformer for at styrke den studerendes læring. Feedback gives både kollektivt og individuelt, hvor noget er skriftligt og andet mundtligt. En væsentlig forudsætning for feedbackprocessen er, at den studerende er aktiv i undervisningen (fx afleverer procesopgave og laver mundtlig foredrag

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 70
  • Forberedelse (anslået)
  • 286,5
  • Eksamen
  • 56
  • Total
  • 412,5