Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik : Emne inden for fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Kursusindhold

Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik: Emne inden for fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Sprogdidaktik i et (socio)lingvistisk perspektiv

Hvad er sproglig opmærksomhed? Hvordan kan flersprogethed inddrages som ressource i fremmedsprogsundervisningen? Hvad gør en funktionel grammatik godt for? Hvilken rolle spiller den sociolingvistiske kompetence i fremmedsprogsfagene? Hvordan kan oversættelsesteori forankres i praksis? Og hvorfor er viden om elevers og læreres kognition vigtig for praksisfeltet?

 

Dette er spørgsmål, som søges besvaret på nærværende kursus, der omhandler sprogdidaktik i et (socio)lingvistisk perspektiv. Kurset har fokus på sprogdidaktik på tværs af uddannelsesniveauer (grundskole, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser) og tager udgangspunkt i teori om sproglig opmærksomhed, flersprogethedsdidaktik, funktionel grammatikdidaktik, oversættelse, sociolingvistisk og sociopragmatisk kompetence samt elev- og lærerkognition. Derudover introducerer kurset til andre teoretiske og metodiske perspektiver inden for sprogdidaktikken, herunder akademisk literacy samt fokuseret lingvistisk etnografi.
Centralt i kurset står koblingen mellem teori og praksis. Kurset tager afsæt i autentisk empiri og anvender teori til at udforske og forklare praksis og lader praksis udfordre og nuancere teori. På kurset arbejdes der med forskellige analytiske og metodiske tilgange såsom caseanalyse, læremiddelanalyse, curriculumanalyse samt undervisningsudvikling og -planlægning. Kurset inkluderer derudover bl.a. et kortere praktikophold til indsamling af empiri, der behandles i relation til kursets indhold.
Kurset henvender sig særligt til studerende, der planlægger karriere inden for uddannelsessektoren, såvel den offentlige som den private. Kurset giver den studerende kompetencer til at undervise i gymnasiet, på læreruddannelsen samt inden for voksenundervisning, fx på sprogskole. Samtidig ruster kurset den studerende til en karriere inden for forlags- eller formidlingsbranchen, da der arbejdes med emner med relevans for fx læremiddeludvikling samt for sprogpædagogisk konsulentarbejde.

Engelsk titel

Topic within Foreign Language and Culture Pedagogy

Holdundervisning med læreroplæg, studenteroplæg og workshops.

Kursuslitteraturen uploades på Absalon.

Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter.
Det kan tages som en del af studiemønstret Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik eller som frit emnekursus.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFRK14232U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Kandidat
Kandidat tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding her 

Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende institut
 • Institut for Engelsk, Germansk og Romansk
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Natascha Drachmann   (3-7d73814f77847c3d7a843d737a)
Gemt den 20-09-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students