Fransk Kultur 3: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur

Kursusindhold

Kultur 3 (fælles forelæsning med italiensk, tysk, spansk, portugisiske og brasilianske studier):

Fællesforelæsningen Kultur 3 fokusserer på transkulturelle og fælles-europæiske strømninger før 1900 med særlig fokus på litteratur. Med udgangspunkt i konkrete temaer viser forelæsningerne hvordan nye ideer, samfundsmæssige udviklinger og historiske begivenheder vinder genklang i litteraturen fra den før-moderne verden til idag. Kurset vil formidle færdigheder i at forstå sammenhængen mellem nationale literaturhistorier og transkulturelle strømninger, der påvirkede kunstneriske udtryksformer på tværs af landegrænser. Den sidste del af kurset trækker linjer til nutiden ved at vise hvordan visse træk af den før-nationale verdensorden vender tilbage i form af transnationale udviklinger i globaliseringens tidsalder. Gennemgangen af de enkelte emner introducerer samtidig til forskellige teoretiske og metodiske tilgange til litteraturvidenskabelig og historisk analyse. Desuden vil fællesforelæsningerne introducere til videnskabsteori ud fra en historiografisk og literaturvidenskabligt tilgang.

Det franske forløb:

Kurset introducerer til fransk litteratur- og kulturhistorie før 1800. Der introduceres til væsentlige litterære genrer, idéhistoriske strømninger og parallelle kultur- og socialhistoriske fænomener, med hovedvægten lagt på perioden 1600-1800.

Kurset inddrager såvel essays som historiske og litterære tekster, som løbende vil blive perspektiveret med kritiske og teoretiske tekster.

Engelsk titel

French Culture 3: Literature, History and Culture of the French-Speaking World

Uddannelse

Fransk

2 timer fællesforelæsning
4 timer holdundervisning

 • Kompendium
 • Tekster på Absalon
 • 2-3 litterære værker i bogform

Den mundtlige prøve former sig som en diskussion af materialet i forhold til
kursets pensum.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 min.
Skriftlig aflevering, 2-3 ns
Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale.
Omfang: 20 minutter. Der gives ingen forberedelse.
Materialet har et omfang af 2-3 normalsider.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7 trins-skalaen. Materialet vægter
med 1/3 i bedømmelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Fransk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5