Fransk - Kultur 2: den fransktalende verdens litteratur, historie og kultur

Kursusindhold

Kultur 2 (fælles forelæsning med spansk, italiensk og tysk):

This course explores various themes and theories concerning society, history, and culture (including literature and other cultural productions) in both European and global contexts. Students will be introduced to key concepts, theories, and methods needed to understand the complexities of the societies, histories, and cultures of their chosen language area. At the same time, the course situates these in a broader European and Global context to shed light on transnational and global connections, allowing students the possibility of transcending traditional national and linguistic divisions and pose broader comparative questions.

Fransk Kultur 2:

Kurset er opdelt i to dele ud over en fællesforelæsningsrække:

Frankrig og den fransktalende verden 19.-21. århundrede (Carsten Meiner). Kurset introducerer til Frankrigs litteratur- og kulturhistorie i det 19. og 20. århundrede. Der introduceres til litterære strømninger (romantik, realisme, naturalisme, symbolisme og modernisme) og til parallelle kultur- og socialhistoriske fænomener.  Kurset er baseret på repræsentative litterære tekster der læses i uddrag eller integralt og som perspektiveres med historiske og teoretiske tekster.

Frankrig som kolonimagt 19. og 20. århundrede. (Lisbeth Verstraete-Hansen). Kurset arbejder med aspekter af Frankrigs koloniale historie gennem en række nøgletekster i relation til kolonisering og afkolonisering og de dertil knyttede begrebers historie. Kurset er baseret på en række historiske kilder (fx taler, debatindlæg, essays), som løbende perspektiveres med kritiske og teoretiske tekster.

 

Engelsk titel

French - Culture 2: Literature, History and Culture of the French-Speaking World

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

 • Kompendium og tekster på Absalon.
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 6-10 ns
Prøveform: Bunden hjemmeopgave.
Omfang: 6-10 normalsider. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Fransk.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • Total
 • 409,5