Fransk - Fransk sprog og kultur 1: Introduktion

Kursusindhold

Sprog og kultur 1: Introduktion (fælles forelæsning med italiensk og  tysk):

Kurset ”Sprog og kultur 1” giver et indblik i både den enkelte uddannelse og en bredere humanistisk faglighed. Det gælder dels i forhold til de centralfaglige områder som sprog, litteratur, samfund og kultur og dels i forhold til studietekniske aspekter som viden om den akademiske opgave, argumentationsteknik og læsestrategier.

Omdrejningspunktet for den fælles del af kurset er sprogbegrebet og sammenhængen mellem sprog og kultur, sprog og litteratur, sprog og oversættelse samt sprog og nation. Derudover behandles sprogets betydning i forhold til nutidige problematikker som f.eks. magt, migration og flersprogethed på arbejdspladser.

Kurset bidrager til at skabe en faglig identitet, blive bevidst om egne kompetencer samt give indsigt i, hvordan disse bruges i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Det franske forløb:

Ce cours, en lien avec les cours magistraux d’Introduction, a pour double objectif :

- Améliorer les compétences orales et écrites,

- Améliorer les connaissances historiques, culturelles et sociétales de la France d’après 1945.

Le cours se base sur l’étude de textes, articles, vidéos... qui permettent de traiter des thèmes mentionnés ci-dessus.

Engelsk titel

French - French Language and Culture 1: An Introduction

Uddannelse

Fransk

Fælles forelæsning: 2 ugentlige timer
Holdundervisning: 4 ugentlige timer

Tekster uploades på Absalon.

Portfolien består af en række bundne elementer, hvoraf en del kan udgøres
af mundtlige oplæg.
Den konkrete beskrivelse af elementerne og hvorledes
de vægtes fremgår af kursusbeskrivelsen.

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer, der indgår
ved den ordinære prøve, rumme et afsnit af 4-5 normalsiders længde, hvori
der gøres rede for og reflekteres over problemstillinger i tilknytning til faget
(som repræsenteret i kursuslitteraturen og i undervisningen undervejs), som
ikke har været adresseret i de bundne elementer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 5. januar 2022
Portfolio beskrivelse: 16-20 normalsider med 9 forskellige opgaver:

- Et mini skriftligt projekt + en bibliografi;
- 2 mundtlige opgaver (et gruppearbejde med mindmap + en individuel præsentation);
- En fortælling om en kulturel oplevelse;
- En oversættelse med kommentarer;
- En skriftlig argumentation;
- Analyse af en ideologi + et referat af en nyhed.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5