ÅU MIF: Fremmedsprogs- og kulturdidaktik i praksis

Kursusindhold

Dette kursus introducerer til videnskabelige teorier og analysemetoder i udvikling af sprog- og kulturdidaktisk praksis samt forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af forskellige typer af undervisningsplanlægning og forskellige arbejdsformers læringspotentiale. Herudover giver kurset en indføring i videnskabelige problemstillinger inden for curriculumforskning, flersprogethedsdidaktik og undervisningsplanlægning samt forskellige arbejdsformers læringspotentiale.

 

Undervisningsdatoer i efteråret 2021

 • Torsdag den 9/9, kl. 16-20
 • Lørdag den 25/9, kl. 10-15
 • Torsdag den 7/10, kl. 16-20
 • Lørdag den 30/10, kl. 10-15
 • Torsdag den 11/11, kl. 16-20
 • Lørdag den 27/11, kl. 10-15

 

Undervisningsdatoer i foråret 2022

 • Torsdag den 10/2, kl. 16-20
 • Lørdag den 5/3, kl. 10-15
 • Torsdag den 17/3, kl. 16-20
 • Lørdag den 2/4, kl. 10-15
 • Torsdag den 21/4, kl. 16-20
 • Lørdag den 7/5, kl. 10-15

 

Se også www.mif.ku.dk

Engelsk titel

ÅU MIF: Foreign Language and Culture Pedagogy in Practice

Holdundervisning. Kurset består af arbejdsformer, der støtter deltagernes aktive medvirken.

 • Henriksen, B, Fernández, S. Andersen, H.L. og Fristrup, D. (red.) (2020) Hvorfor gør jeg det jeg gør? Refleksionshåndbog for sproglærere. Samfundslitteratur.
 • Risager, K. & Svarstad, L.K. (2020): Verdensborgeren og den interkulturelle læring. Samfundslitteratur
 • Se desuden semesterplan og kursusrum på Absalon.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Kurser fra Master- og Diplomuddannelser

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 54
 • Forberedelse (anslået)
 • 355,5
 • Total
 • 409,5