FM Digitale film- og mediestrategier: Seminar B: Digitale medier, netværk og samfund

Kursusindhold

Kurset fokuserer på udviklingen af kommunikative film- og mediestrategier i en digital kontekst.

Kurset tilbyder en gennemgang af relevante strategiske teorier og analyser af, hvordan viden og information designes, distribueres og deles i en digitaliseret netværkskultur. Kurset har særligt fokus på strategisk digitale kommunikationstiltag som corporate journalism og influencer marketing samt organisationskommunikative værktøjer i form af storytelling, branding og PR. Kurset gennemføres i tæt samarbejde med en ekstern partner, såsom en virksomhed, organisation eller politisk institution. Formålet er at producere tekster, videoer og podcasts i en strategisk organisatorisk setting, der blandt andet involverer sociale medier.

 

Desuden fokuseres der på at undersøge grænsefladen mellem digital journalistik og produktionen af organisatorisk indhold, forretningskommunikation på digitale medier samt produktion i form af corporate podcasts. Det hele vil blive anskuet i et tværmedielt perspektiv. Dette sker i praksis gennem analyser af forskellige mediestrategier. Analyserne perspektiveres blandt andet i forhold til fysiske events og medieplatforme samt mere generelle digitale formidlingsformer. Der vil være et særligt fokus på segmentering, spin og organisationskommunikation.

Kurset præsenteres i en kommunikativ strategisk, mediesociologisk og mediesystemisk kontekst med særligt fokus på en praktisk produktion i form af et koncept, en virksomhedsanalyse eller et auditivt/audiovisuelt produkt.

Engelsk titel

Digital film and media strategies: Seminar B

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Film- og Medievidenskab, 2019-ordningen.

Det Gymnasierettede Kandidattilvalg, 2019-ordningen

 

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • digital kommunikation, formidling og fortælling i forskellige genrer og på tværs af medier og digitale platforme
 • centrale begreber til forståelse af kommunikative film- og mediestrategier og disses specifikke betingelser og udformning i digitale mediemiljøer, herunder begreber som spin, propaganda, branding, PR og eventskabelse
 • sammenhænge mellem digitale film- og medielanceringsstrategier og nye produktions- og online distributions- og brugermønstre
 • udvikling og evaluering af kommunikative strategier, fortællinger og andre formidlingsstrategier i forskellige digitale kontekster.

 

Færdigheder i at

 • analysere alle aspekter af en digital kommunikations- eller formidlingssituation på baggrund af relevante teoretiske begreber og viden om publikum/seere/brugere
 • teoretisk at forklare forskelle og ligheder mellem forskellige digitale kommunikations- og formidlingsstrategier på tværs af platforme
 • anvende teoretisk, analytisk og praktisk viden til at løse en arbejdsopgave for en aftager i film- og mediebranchen.

   

Kompetencer til at

 • analysere en given kommunikations- eller formidlingssituation i alle dens aspekter
 • udvikle en digital kommunikations- eller formidlingsstrategi fra koncept til produkt i samarbejde med en organisation eller virksomhed
 • evaluere implementeringen og resultatet af en given kommunikations- og formidlingsstrategi på baggrund af en film- og medievidenskabelig analyse.

Holdundervisning.

Der anvendes film- og medievidenskabelig teori om digitale film- og mediestrategier, bl.a. om tværmedial kommunikation, kombineret med audiovisuelle øvelser.

Sidefagsstuderende skal følge Seminar B. Det er ikke muligt at følge Seminar A og C.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5