FM Digitale film- og mediestrategier: Seminar A: Film, Tv og digitale billedfortællinger

Kursusindhold

Kurset fokuserer på strategisk kommunikation i et kreativt og produktionsorienteret perspektiv og inkluderer praktiske produktionsøvelser i forskellige formater og på forskellige platforme. Med udgangspunkt i det strategiske aspekt vil kurset være orienteret mod at forstå og udarbejde tværmediale kampagner i et brandingregi. Begreber som spin, propaganda og PR vil være gennemgående temaer. Desuden undersøges det, hvordan positionering kan etableres via faktuelle og fiktive formater i både korte, lange og serieformater forankret i en case, der dækker alt fra den strategiske planlægning til det endelige audiovisuelle format. I den forbindelse vil de studerende blive tilbudt at arbejde sammen med en virksomhed om én af kursets opgaver.

Deltagerantallet er på max. 30 studerende.

 

Engelsk titel

Digital Film and Media Strategies: Seminar A: Film, TV and Digital Storytelling

Uddannelse

Kandidatuddannelsen på Film- og Medievidenskab, 2019-0rdningen

Fælles forelæsninger og seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde. Undervisningen vil normalt få besøg af gæsteundervisere fra branchen. I seminarerne arbejdes med særlige cases, f.eks. produktion, distribution og lancering af fiktions- og faktaformater til forskellige medier og platforme eller tværmediale kampagner og værdibaseret digital kommunikation til virksomheder og organisationer, som er tænkt i relation til bestemte typer af film- og mediebrugere.

KA sidefagsstuderende kan ikke tage Seminar A, men skal tilmeldes Seminar C.

Deltagerantallet er på max. 30 studerende.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5