FM Digitale film- og mediestrategier: Seminar A: Film, Tv og digitale billedfortællinger

Kursusindhold

Kurset fokuserer på strategisk kommunikation i et kreativt og produktionsorienteret perspektiv og inkluderer praktiske produktionsøvelser i forskellige formater og på forskellige platforme. Med udgangspunkt i det strategiske aspekt vil kurset være orienteret mod at forstå og udarbejde tværmediale kampagner i et brandingregi. Begreber som spin, propaganda og PR vil være gennemgående temaer. Desuden undersøges det, hvordan positionering kan etableres via faktuelle og fiktive formater i både korte, lange og serieformater forankret i en case, der dækker alt fra den strategiske planlægning til det endelige audiovisuelle format. I den forbindelse vil de studerende blive tilbudt at arbejde sammen med en virksomhed om én af kursets opgaver.

 

 

Engelsk titel

Digital Film and Media Strategies: Seminar A: Film, TV and Digital Storytelling

Uddannelse

Kandidatuddannelsen på Film- og Medievidenskab, 2019-0rdningen

Fælles forelæsninger og seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde. Undervisningen vil normalt få besøg af gæsteundervisere fra branchen. I seminarerne arbejdes med særlige cases, f.eks. produktion, distribution og lancering af fiktions- og faktaformater til forskellige medier og platforme eller tværmediale kampagner og værdibaseret digital kommunikation til virksomheder og organisationer, som er tænkt i relation til bestemte typer af film- og mediebrugere.

Tilvalgsstuderende kan ikke tage Seminar A, men skal tilmeldes Seminar C.

Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • Total
  • 409,5