FM, Analyse af digitale medier

Kursusindhold

Kurset er en indføring i de digitale mediers teori, historie, æstetik, funktion og betydning for samfundet. Efter en introduktion til forskellige teoretiske perspektiver på medier (fx medium theory, medialiseringsteori), vil vi undersøge emner som mediearkæologi og mediematerialitet, digital offentlighed og politisk kommunikation, medieforbrug og deltagerkultur (særligt med fokus på børn og unge), og misinformation og overvågning. Vi analyserer sociale medier (fx Facebook, Twitter), digitale visuelle medier (fx fotografi), blogs og andre digitale medieformer.

 

Studerende kan forvente et aktivt semester med mindre skriveøvelser, analyseopgaver, oplæg og diskussioner. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave (kan skrives i gruppe).

 

Engelsk titel

Analysis of Digital Media (Digital Theory and Analysis Elective)

Uddannelse

Bachelortilvalg på Film- og Medievienskab, 2019

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 digitale kommunikationsformers historie

 de vigtigste teoridannelser, som beskriver digitale mediers æstetik, funktion og betydning

 betydningen af de aktuelt vigtigste medieformer.

Færdigheder i at

 beskrive og analysere digitale mediers historie, æstetik, funktion og betydning, herunder især enkeltpersoners visioner og entreprenør-skab

 beskrive og analysere digitale mediers særlige karakteristika og an-vendelsespotentiale (affordances)

 beskrive og analysere digitale mediers kommunikations- og interakti-onsstrukturer.

Kompetencer til at

 anvende og vurdere teorier, metoder og begreber, som egner sig til at analysere digitale medier.

 Anvende og vurdere relevante teoridannelser i analyser af konkrete digitale medieprodukter og kommunikationsprocesser

 perspektivere digitale mediers æstetiske og kommunikative udtryk i forhold til andre medie- og kulturformer.

Holdundervisning, skriveøvelser, oplæg og gruppearbejde.

Bemærkninger: Grundfagsstuderende på Kommunikation og IT kan ikke følge dette modul.
Der er adgang til studiemønsteret for alle øvrige studerende også studerende med grundfag i Film- og Medievidenskab. Tilvalget tæller ikke som tilvalg under Film- og Medievidenskab

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Total
  • 409,5