FILO Forskningsfag filosofi

Kursusindhold

Kursusbeskrivelse følger

Engelsk titel

FILO Research Subject Contemporary Philosophy

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Forskningsfag filosofi:  HFIK04061E

Kandidattilvalg på filosofi, 2019-ordningen

Forskningsfag filosofi: HFIK14061E

Målbeskrivelse

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • problemer og argumenter i en afgrænset diskussion i aktuel forskningslitteratur i teoretisk filosofi, praktisk filosofi, eller i aktuel filosofihistorie.
   
 •  

Færdigheder i at

 • kontekstualisere aktuelle diskussioner i aktuel filosofi i forhold til klassiske filosofiske problemer.r

 

Kompetencer i at

 • deltage konstruktivt og kritisk i den aktuelle forskning, bl.a. ved at skrive korte forskningstekster.

Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kombination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner. Der vil være en ligelig fordeling af undervisningen mellem kursets tre fokusområder (teoretisk filosofi, praktisk filosofi og filosofihistorie).

Løbende feedback i undervisningsforløbet
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • Total
 • 409,5