FILO Projektorienteret forløb, BA-tilvalg i filosofi, 30 ECTS

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelsen i filosofis faglige teorier og metoder.

Engelsk titel

Academic Internship - Extended

Uddannelse

Bachelortilvalg i Filosofi, 2019-ordningen:


Projektorienteret forløb: HFIB10651E

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer (15 ECTS) eller 600-650 (30 ECTS).
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Den studerende opgiver teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for filosofi, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Se yderligere pensumbestemmelser i studieordning for bachelortilvalg i filosofi 2019.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
https:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​aktuelle_studieordninger/​​filosofi/​​
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 219
  • Praktik
  • 600
  • Total
  • 819