ÅU FILO Videnskabsfilosofi og Anvendt filosofi - Åbent universitet forår 2022

Kursusindhold

Kurset er delt i to moduler: Videnskabsfilosofi og anvendt filosofi

Modul 1: Videnskabsfilosofi

I Videnskabsfilosofi vil vi introducere til nyere diskussioner i videnskabsfilosofi.  Særligt fokus ligger på at forstå forskellige videnskabers rolle i et demokratisk samfund. Undervisningen dækker centrale emner i videnskabsfilosofi, herunder videnskabelige paradigmer, evidens, lovmæssigheder, modeller, forklaringer, realisme/konstruktivisme, centrale træk ved naturvidenskab og samfundsvidenskab samt forholdet mellem videnskab og demokrati.

Modul 2: Anvendt filosofi

I Anvendt filosofi introduceres de studerende til generelle overvejelser omkring hvad anvendt filosofi er og 4-6 emner/cases i anvendt filosofi fordelt på praktisk og teoretisk filosofi. Seminarundervisningen i fagelementets anden del understøtter de studerendes arbejde med deres selvvalgte opgave. Modulet drejer sig om at få filosofiske begreber og teorier i spil i forhold til konkrete, levende emner ”derude”, med den forhåbning at empirisk velinformeret filosofisk analyse og begrebsarbejde kan bidrage til bedre forståelse, mere klarhed og, nogle gange, bedre håndtering af de problemer, emnerne derude måtte indeholde.

Engelsk titel

FILO Renaissance and Early Modern Philosophy

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen

Kandidatsidefag i Filosofi, 2020-ordningen

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​filosofi_kasf.pdf

Målbeskrivelse

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/filosofi/filosofi_ba.pdf

Undervisningen sker i form af forelæsninger og seminarer.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

https:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​filosofi/​

Enkeltfag aften/weekend

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 0
 • Total
 • 48

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIÅ00821U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Pris

Kun for studerende ved Åbent Universitet:
Læs mere om pris her
Læs mere om tilmelding  her 

Skemagruppe
.
Studienævn
Studienævn for Kommunikation
Udbydende institut
 • Institut for Kommunikation
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
 • Finn Guldmann   (5-6d7075756e47797c6a356b72)
Gemt den 15-11-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students