Åbent Universitet - Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosof

Kursusindhold

Erkendelsesteori

Traditionelt har man forstået viden som sande formodninger, der var velbegrundede. Men siden 1963 har der været rejst tvivl om denne definition af viden, og filosoffer har forsøgt at finde andre måder at karakterisere viden på ved enten helt at opgive begrundelseskravet eller ved at udbygge det med yderligere betingelser. Nogle filosoffer har en normativ tilgang til viden, mens andre ønsker at give en rent deskriptiv beskrivelse af viden. I begge tilfælde søger man at afvise vidensskepticismen, som helt benægter, at man kan have viden. Et andet traditionelt træk ved vor forståelse af viden har været, at viden var knyttet til det enkelte subjekt, men i nyere tid er man især begyndt at fokusere på vidensdeling og dermed på de sociale aspekter, som knytter sig til videnskabsbegrebet. Disse er nogle af de emner, som vil blive gennemgået på kurset.

Bevidsthedsfilosofi

Et af de mest udfordrende problemer i moderne filosofi er sindets forhold til legemet. I mange år har dualismen været den mest fremherskende teori, når det gælder vor forståelse af bevidstheden. Men siden naturvidenskabens stærke fremmarch i den 20 århundrede har man udviklet helt andre teorier om sindet og bevidstheden, som afviser dualismen, og som søger at inkorporere den naturvidenskabelige indsigt i vor forståelse af det mentale. Først bidrog dele af psykologien, siden computervidenskaben, men sidst og ikke mindst neurovidenskaben til at udfordre det dualistiske verdensbillede. Striden har bølget mellem materialistiske og mentalistiske teorier. På kurset vil de vigtigste positioner og argumenter inden for sjæl-legem problemet bliver gennemgået.

Engelsk titel

Open University - Epistemology and Philosophy of Mind

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosof. HFIB00801E

 

Kandidatsidefag i Filosofi, 2020-ordning.

Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosof. HFIK04141E

Forelæsning og seminar

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve

Enkeltfag aften/weekend

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 408
  • Total
  • 408

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFIÅ00801U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Kandidatsidefag
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Pris

Se priser her

Skemagruppe
Aften og lørdagsundervisning
Studienævn
Studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende institut
  • Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Finn Guldmann   (5-74777c7c754e8083713c7279)
Underviser

Finn Guldmann

Gemt den 20-04-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students