F.ARK Ark. Arkæologisk forskningsprojekt

Kursusindhold

Kurset giver den studerende en øvelse i at formulere et relevant og velafgrænset problemfelt samt vurdere de metodisk-teoretiske tilgange hertil. Emnet for det individuelle projekt aftales med eksaminator.

 

Desuden øves den studerendes evne til at præsentere dette klart og forståeligt både mundtligt og skriftligt for et bredere akademisk forum. Den række skriveøvelser, der indgår i eksamen, kan udarbejdes i løbet af kurset. Hvis skriveøvelserne afleveres til en deadline fastsat af underviser, vil den studerende få feedback på øvelserne.

 

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning og arbejdsgrupper. Den inkluderer mundtlig præsentation og diskussion/feedback på de studerendes tekster. Vejledning foregår på gruppeniveau.

Engelsk titel

F.ARK Archaeological Research Project

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning og arbejdsgrupper. Den inkluderer mundtlig præsentation og diskussion/feedback på de studerendes tekster. Vejledning foregår på gruppeniveau. Der vil være forelæsninger, samt klynge- og individuel vejledning.

Som grundbog på kurset anvendes : Rienecker & Stray Jørgensen 2017: Den gode opgave.

Kurset kan bruges til Tema I- eller Tema 2-eksamen.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet
Materialet består af en række skriveøvelser, der kan udarbejdes i løbet af semestret. Hvis skriveøvelserne afleveres til en deadline fastsat af underviser, vil den studerende få feedback på øvelserne.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Projektarbejde
 • 360
 • Vejledning
 • 4
 • Total
 • 420

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAK13021U
ECTS
Se eksamensbeskrivelse
Niveau
Kandidat
Varighed

1 semester

Placering
Efterår
Skemagruppe
Se skemalink
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
 • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
 • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlige
 • Eva Birgitta Andersson Strand   (12-687964647167687576767271436b7870316e7831676e)
 • Per Ole Rindel   (6-766d72686970446c7971326f7932686f)
Gemt den 04-05-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students