ARK Praktisk og teoretisk museumskendskab

Kursusindhold

Kursets formål er at give kursusdeltagerne et grundlæggende kendskab til den arkæologiske praksis, som den udføres på de kulturhistoriske museer i Danmark under den nuværende lovgivning for det antikvariske arbejde. Det sker gennem en introduktion til den nationale lovgivning og til museernes organisation og opbygning samt den daglige administration af de opgaver, som kulturhistoriske museer skal udføre i henhold til lovgivningen. Der vil være både et historisk indblik i forvaltningen af det antikvariske arbejde i Danmark, såvel som gennemgang af den nutidige, daglige praksis. Emnerne ligger inden for de forskellige dele af kulturhistoriske museers praksis såsom fredningsarbejde og tilsyn, arkæologiske undersøgelser, indsamling og registrering af genstande, udstilling og publikumskontakt. Desuden gives et overblik over den internationale lovgivning og de konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at overholde gennem Europarådet, UNESCO og EU.

Engelsk titel

ARK Museum Management in Practice and Theory

Uddannelse

Forhistorisk arkæologi

Kurset omfatter 14 undervisningsgange á tre timer, og er en kombination af katedertimer, ekskursioner til relevante institutioner, studenterfremlæggelser og tekstdiskussioner. Kurset afsluttes af en bunden skriftlig opgave som besvares over tre dage og bedømmes med intern censur.

Der eksisterer ikke grundbøger for dette fag, idet det omhandler lovgivning og museal og antikvarisk praksis. Pensum består derfor af en lang række vedtagne love, rapporter og betænkninger inden for det nationale, kulturhistoriske område, internationale konventioner og artikler om fx kulturhistoriske museers udstilling, genstandshåndtering og historik samt antikvarisk administration og historik.

Kurset henvender sig til fag der beskæftiger sig med kulturhistorie eller andre fag med museologisk interesse.

Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Total
  • 42