ARK. Arkæologisk tema A - dokumentation og analyse

Kursusindhold

Kurset introducerer de studerende til avancerede feltmetoder og videre bearbejdning i form af dokumentation og analyse af data, som akkumuleres under arkæologiske udgravninger. En af analyseredskaberne er rumlige analyser i GIS program, og det forventes af de studerende, at de medbringer egen laptop/PC.  Et af kursets læringsmål er en kritisk vurdering af de anvendte feltmetoder og refleksion over anvendelsen af alternative metoder på en udvalgt arkæologisk undersøgelse inden for det danske område. Demonstrationer og øvelser kan omfatte hele dage, og der må påregnes udgifter til transport.

Engelsk titel

ARK. Archaeological topic A - documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk eller Klassisk Arkæologi.

Forelæsninger, holdundervisning, øvelser, ekskursioner og individuel vejledning.

Videnskabelige artikler og monografier, samt uddelt materiale i relation til øvelser

Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Se aktuelle studieordninger:

Klassisk arkæologi

Fohistorisk arkæologi

 

  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • Total
  • 0

Kursusinformation

Undervisningssprog
Dansk
Kursusnummer
HFAB00631U
ECTS
15 ECTS
Niveau
Bachelor
Bachelor tilvalg
Varighed

1 semester

Placering
Forår
Skemagruppe
Se skemalink.
Studienævn
Studienævnet for Saxo-Instituttet
Udbydende institut
  • Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin
Udbydende fakultet
  • Det Humanistiske Fakultet
Kursusansvarlig
  • Pernille Foss   (4-6a737777446c7971326f7932686f)
Gemt den 01-07-2021

Are you BA- or KA-student?

Are you bachelor- or kandidat-student, then find the course in the course catalog for students:

Courseinformation of students