F. ARK Periodekursus 3 - Ark. i Danmark og Nordeuropa 3 (Forhistorisk Ark.)

Kursusindhold

Landbrugets indførelse er en af de mest epokegørende omvæltninger i menneskehedens historie og danner grundlaget for øget bofasthed, stabil fødevareproduktion og ultimativt de tidlige civilisationers opståen. Kurset starter med indførelsen af landbruget, det vi gerne referer til som neolitiseringen, og slutter med udgangen af bronzealderen. Kurset berører vigtige elementer i samfundsudviklingen som gravskikke, bopladsstrukturer, deponeringspraksisser, ”monumtalisering”, elitedannelse, udnyttelse af metaller og andre råstoffer samt transport i form af heste, vogne og skibe. Kurset har hovedvægt på forholdene i Sydskandinavien ca. 4000-500 f.Kr. set i lyset af den overordnede europæiske udvikling samt på en række nye metoder og teorier.

Engelsk titel

Archaeology, period 3

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Holdundervisning, forelæsninger, seminarer, øvelser over periodernes genstandsmateriale og øvrige kilder. Ekskursioner annonceres.

Pensum er sammensat af en lang række artikler og uddrag af videnskabelige værker. Der indgår ikke egentlige grundbøger i pensum. Som supplement til pensum anbefales følgende som baggrundslæsning: Jørgen Jensens Danmarks Oldtid, Bind 1 (sektionen om den yngre stenalder) samt Bind 2: Bronzealder. Hertil  Peter Vang Petersens Flint fra Danmarks oldtid.

Tilvalg: Kurset kan ikke tages af fagets egne studerende som tilvalg under grundfag.

Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
ECTS
15 ECTS
Prøveform
Andet

Enkeltfag dagtimer (tompladsordning)

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 46
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 334
 • Øvelser
 • 20
 • Total
 • 420